Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU)

Kdo jsme a čím se zabýváme?

 • Jsme přední institucí poskytující univerzitní výuku v oborech lesnictví, krajinářství, arboristika, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství,
 • zabýváme se výzkumem, vývojem a expertní činností ve výše uvedených oblastech.

Na co klademe důraz?

 • Na svobodu vzdělávání, k jehož kvalitě přispívá i vědecko-výzkumná činnost,
 • na tvůrčí potenciál, který očekáváme i od našich studentů,
 • na osvětu, je to cesta, jak vzbudit u široké veřejnosti zájem o krajinu, les, dřevo, ekologii, ale také interiér a estetické cítění.

Neoddiskutovatelná plus?

 • Jsme fakultou pro 21. století, v oborech, které lze na LDF studovat, se snoubí jedny z nejaktuálnějších témat nejen současnosti, ale i budoucnosti,
 • vzdělávání v akreditovaných programech – ve všech stupních a formách vysokoškolského studia,
 • možnost studenta sestavit výuku dle své představy,
 • spolupráce s aplikační sférou,
 • intenzivní spolupráce se zahraničními univerzitami,
 • studium v anglickém jazyce,
 • zapojování aktivit fakulty do technologických platforem a klastrů,
 • disponujeme více než 10 tisíci hektary lesa a prvním českým výzkumným centrem pro studium dřeva (Výzkumné centrum J. Ressela v Brně-Útěchově).

Jaké aktuální trendy sledujeme?

 • V lesnictví - produkční ekologii v ekosystémovém pojetí,
 • v dřevařství a nábytkářství - vývoj materiálů, výrobků a technologií na bázi dřeva, včetně energetiky,
 • v krajinářství - krajinný management jako nástroj zajišťující rovnováhu kulturní krajiny (les) za současného využívání především obnovitelných zdrojů,
 • výzkum v uvedených oborech se zaměřením na produkci a stabilitu lesních ekosystémů, zpracování a použití dřeva a dalších obnovitelných přírodních zdrojů při zachování stability produkce ve vyvážené krajině.

 

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU